สมัครสมาชิก

กติกา

  1. สมาชิก LSM289 ควรอ่านและศึกษากฏกติกาการเดิมพันต่างๆที่ต้องการร่วมสนุกเพื่อประโยชน์ ของตัวสมาชิกท่านเอง โดยทีมงาน LSM289
  2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ LSM289 แล้วในการเดิมพันต่างๆ ท่านควรจะต้องตรวจสอบ รายการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List)
  3. ทางบริษัท LSM289 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  4. สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ "รหัสลับ" "username"และ"password"ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ "username" และ"password"ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบผลของทารเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทางทีมงาน LSM289)
  5. ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นการโอนเงินผิดบัญชีเข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้น จะขาดหรือเกิน สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน LSM289 ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน LSM289 ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตามเหตุผลที่เห็นสมควร
  6. ทางทีมงาน LSM289 มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุระกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน LSM289 จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงี่อนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก
  7. กฏ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเคลือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆนั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น
  8. หากพบว่าสมาชิกท่านใดใช้โปรแกรมในการเล่น (โปรแกรมโรบอท) ทางเราจะยึดยอดเงิน ที่มีการฝากมาทั้งหมดโดยไม่มีการคืน เนื่องจากเข้าข่ายเจตนาฉ้อโกงบริษัท
  9. การตัดสินใจของทางทีมงาน LSM289 ถือเป็นที่สิ้นสุด